Tijdig advies voor ondernemers in “aanstaande” nood.

Mijn oog viel op een artikel van 3 mei 2019 geplaatst op accountant.nl met de volgende veelzeggende titel:

‘Ondernemers in nood vragen te laat hulp’

Daaronder staat in de alinea de volgende zinsnede “Accountants en adviseurs zouden een signalerende en stimulerende rol kunnen spelen voor ondernemers in nood.”

Bovenstaande deed mijn wenkbrauwen fronsen. Ik vind dat in deze tijd van modern ondernemerschap en adviseurschap een andere titel meer passend zou zijn geweest.

De titel zou moeten zijn: “De ondernemers in nood krijgen te laat advies”.

De zin in de alinea eronder zou wat mij betreft ook veranderd moeten worden. “Accountants en adviseurs hebben een signalerende en stimulerende rol en voorkomen daarmee problemen voor ondernemers in nood” is in mijn ogen de situatie zoals deze moet zijn.

Wat doet de accountant voor u

De accountant, boekhouder of adviseur informeert u over de financiële stand van zaken. Veel gehoord en wellicht knik je instemmend met voorgaande stelling. Toch vind ik deze stelling tekort doen aan de situatie zoals deze vandaag de dag is. Het woordje “tijdig” ontbreekt namelijk. En laat nu juist de factor tijdig van groot belang zijn voor ondernemers in “aanstaande” nood.

Administratie 2019: actueel

De administratie is vandaag verregaand gedigitaliseerd en in de meeste gevallen online. Dat wil zeggen dat je administratie door de accountant altijd voorhanden is. Door continue en geautomatiseerde monitoring krijgt de accountant signalen indien de administratie onvolkomenheden laat zien. Dit kunnen meldingen zijn over achterstallige verwerking, maar ook over oplopende schulden of teruglopende omzet. Deze meldingen zouden moeten leiden tot contact tussen ondernemer en de adviseur/ accountant. Voorgaande gang van zaken laat dus zien dat de accountant/ boekhouder/ adviseur in veel gevallen tijdig kan signaleren dat er iets aan de hand is.

Voor alle ondernemers geldt: de administratie dient actueel te zijn. Een verzorgde en goed ingerichte administratie zorgt voor inzicht en bespaard geld.

Voorkomen beter dan genezen

Naast de administratie is het van belang de structuur van uw onderneming op de juiste wijze op te zetten. Een besloten vennootschap structuur zorgt voor beperking van het risico. Vermogen en activiteiten worden gesplitst. Het vermogen wordt op die manier veilig gesteld. Maar ook in de situatie van eenmanszaak of vennootschap onder firma zijn maatregelen te treffen om de ondernemer in nood een uitkomst te bieden. Vaak ook nog met positieve gevolgen voor personeel en leveranciers.

Toekomst proof

Met behulp van de juiste ondernemingsstructuur en een verzorgde en goed ingerichte administratie verklein je de kans op “noodsituaties” aanzienlijk. De accountant is daarbij de partij die mede zorg draagt voor deze onderdelen van ondernemerschap. Ik zou zelfs willen zeggen: de accountant heeft een zorgplicht op dit terrein. Op die manier draagt de accountant bij aan een goed ondernemingsklimaat in Nederland en daarmee ook aan zijn of haar taakinvulling richting het maatschappelijk verkeer.

 

Meer weten over deze onderwerpen, neem contact op! Wij denken graag met u en/ of uw adviseur mee.

About the author