Samenwerking: risico’s beperken

In de twee vorige blogs over samenwerking heb ik aandacht besteed aan de start van de samenwerking en de rechtsvormen. Deze blog behandelt de risico’s die bij het ondernemen en dus ook bij het samenwerken aan de orde zijn. Meer specifiek nog, ik ga expliciet in op de risico’s die bij samenwerking extra spelen. En die daarmee extra aandacht verdienen.

Ondernemingsrisico’s, juist ook bij samenwerking

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Met deze wetenschap is het verstandig om risico en opgebouwd vermogen (winsten) te scheiden. Door deze scheiding aan te brengen, loopt het vermogen zo min mogelijk risico.

Scheiding risico en vermogen door besloten vennootschap structuur

Mocht het opgebouwd vermogen nodig zijn voor financiering van de bedrijfsactiviteiten, zorg dan voor een juiste financieringsstructuur. In de juiste situatie financiert de holding vennootschap de dochter. Daarbij dient de holding als financier zekerheden verstrekt te krijgen van de gefinancierde vennootschap. Hier gaat het veel mis, met als gevolg dat over een te groot vermogen risico wordt gelopen. Oplossingen zijn zeker voorhanden. Ook als reeds gefinancierd wordt door andere partijen zoals de bank.

Verzekeringen en samenwerking.

“Verzekeren moet je alleen doen, voor die risico’s die je niet kunt dragen” is een veel gehoorde uitdrukking. Als ondernemer heb je waarschijnlijk diverse verzekeringen afgesloten. Bij samenwerking heb je de zogenaamde compagnonsverzekering. De compagnons sluiten in die situatie een overlijdensrisicoverzekering af op elkaars leven. De uitkering van die verzekering is dan bedoeld, om het aandeel van de ander bij diens overlijden te kunnen kopen van de erfgenamen. Die hebben veelal contractueel een aanbiedingsplicht. Ook kan er sprake zijn van een afnameplicht door de overgebleven vennoot of vennoten.

Door deze compagnons verzekering is het risico van financiering van de overnamesom voor de onderneming (deels) afgedekt.

Belastingheffing bij overlijden

Nadeel van de compagnonsverzekering is, dat de erfgenamen over de ontvangen koopsom inkomstenbelasting en erfbelasting betalen. Dat kan oplopen tot forse bedragen. In de rechtsvorm B.V. tot 40% van het ontvangen bedrag. Substantieel dus.

Een oplossing hiervoor is, dat de betrokken partijen op voorhand afspreken dat de koopsom bij overlijden een beperkt bedrag is. Daarbij dienen ze ieder voor zich, indien dit bedrag als ontoereikend voor de erfgenamen wordt beschouwd, een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze dient dan afgesloten te worden door de partner van de betreffende compagnon, met de compagnon als verzekerde.

Voorwaarde bij deze oplossing is wel, dat de compagnons ongeveer hetzelfde overlijdensrisico hebben. Dus even oud, zelfde fysieke gesteldheid en wellicht nog een paar vergelijkbare overeenkomsten.

Afspraken bij arbeidsongeschiktheid

Juist bij samenwerking moet je afspraken maken met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Wanneer vervalt de ondernemersbeloning? Wanneer vervalt het winstrecht? Sluit iedere compagnon voor zich een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wanneer moeten aandelen aangeboden worden? Serieuze vragen, waar maar beter vooraf afspraken over gemaakt moeten worden. Immers, heb je met de situatie te maken en er zijn geen afspraken, is het risico groter dat het “misgaat”.

Bovenstaande laat zien, dat bij samenwerking risico’s besproken en ingeperkt moeten worden. Zowel in het belang van de onderneming, de ondernemer en zijn of haar naasten.

Afspraak maken? We praten er graag met je over (en doen er nog liever iets aan).

About the author