Samenwerking: goed begin is het halve werk

Als ondernemer werk je samen. Met je opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemers enzovoort. Deze serie blogs spitst zich toe op de samenwerking met je mede-eigenaar en is dus bedoeld voor de ondernemer die samen met een ander(en) zijn onderneming drijft of plannen daartoe heeft. In de eerste blog schetsen we het kader: de start, onderweg zijn en einde van de samenwerking. Wellicht open deuren, maar o zo vaak krijgen de daarbij behorende onderwerpen daardoor geen of te weinig aandacht…

Een goede start… Wat wil je bereiken?

Een algemeen bekende opvatting is: “Begin met het einddoel voor ogen”. Die opvatting wil zeggen, dat met die voorbereiding, de stappen die je gaat zetten allemaal bijdragen aan het bereiken van het einddoel. Zeker in het geval van het aangaan of continueren van een samenwerking, is het van belang dat over het einddoel overeenstemming is. Het zal niet de eerste keer zijn, dat onvoldoende duidelijkheid hierover, leidt tot een breuk in de samenwerking, voorafgegaan door een hoop gedoe binnen de onderneming.

Ondernemingsplan

Het vastleggen van het doel, de visie op de markt waarop gewerkt wordt en de waarden waarlangs het doel bereikt gaat worden hoort bij de goede voorbereiding. Ook dit ondernemingsplan dient met enige regelmaat herzien te worden. Immers, de wereld veranderd. Het belang van de vastlegging zit hem erin, dat deze gezien kan worden als “onafhankelijke partij”. Als conflict ontstaat, dient het ondernemingsplan als derde partij. Één van de partijen in het conflict zal in strijd met het plan werken. Daarmee wint niet de sterkste, maar de onderneming! Leg je het niet vast, is er geen derde partij en gaat automatisch de sterkste winnen. Een ouwenoud principe, maar wel een kostbare…

Ooit komt er een einde aan de samenwerking

Dit is een gegeven, dus betekent het dat je in de samenwerkingsovereenkomst, welke vorm deze ook heeft, afspraken hierover maakt. Doe je dat niet, dan is er een grotere kans op moeilijkheden bij het eindigen van de samenwerking. Ook is het van belang deze afspraken met regelmaat tegen het licht te houden. Zijn ze nog passend op de situatie. In de praktijk merken we dat vaak aan deze aspecten wordt voorbij gegaan. Met de kans op alle vervelende gevolgen van dien.

Bovenstaande zijn prachtige onderwerpen om over te sparren. Als bedrijfsadviseur/ accountant zijn we graag de luis in de pels om deze onderwerpen op tafel te krijgen. Ons einddoel is, het totale plaatje zichtbaar krijgen voor de ondernemer. Dit doe je als ondernemer zelf, het is per slot van rekening jouw onderneming. Wij begeleiden je daar in. Hoe? Maak een afspraak, we spreken je graag.

Over samenwerking valt nog veel meer te zeggen. Een volgend blog zal gaan over de juridische rechtsvormen. Welke mogelijkheden zijn er, met welke voor- en nadelen. Ook bedrijfsopvolging en risico’s van samenwerking afdekken komen in volgende blogs aan de orde.

About the author