Klachtenregeling

Algemeen
Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van Source Advies op een zorgvuldige manier te behandelen. Meer algemene informatie over
klacht‐ en tuchtrecht voor individuele accountants is te vinden op de website van de NBA.

Indiening en registratie klacht
Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een
persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken, om te kijken of er op die manier een
oplossing gevonden kan worden.

Bij klachten die u om bepaalde redenen liever niet bij het accountantskantoor wilt indienen of bij
klachten die gericht is tegen de accountant zelf, kunt u de klacht aan de Klachtencommissie NBA
voorleggen. De informatie is te vinden op de website van de NBA.

Tot slot
Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het echter
zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet
uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de Accountantskamer te Zwolle voor het aanhangig
maken van een tuchtzaak.