Hebben we overeenkomsten?

Vastleggen van afspraken

In de adviespraktijk komt het woord “overeenkomsten” vaak voorbij. De achterliggende gedachte is dan het vastleggen van de gemaakte afspraken, met als doel duidelijkheid richting de betrokkenen over wat en hoe is overeengekomen. Te denken valt dan aan de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen partners, de firmaovereenkomst tussen vennoten van een vennootschap onder firma of een aandeelhoudersovereenkomst tussen aandeelhouders van een besloten vennootschap. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen, daar gaat het niet om. In de overeenkomst wordt vastgelegd wat men “met elkaar overeen komt” en dus niet de verschillen.

Maar het woord “overeenkomsten” komt ook op een andere, vaak plezierige vorm, naar voren in gesprekken. Overeenkomsten in hoe het werk en leven ervaren wordt. Ook de afgelopen vakantie weer ervaren!

Dezelfde vraagstukken

Wat me opvalt in de gesprekken die ik voer met heel wat ondernemers zijn de overeenkomsten die er zijn in vraagstukken, probleemstellingen en oplossingsrichtingen. Daarbij is het verrassend dat de onderwerpen bij alle branches herkend worden. Omgaan met automatisering door het team, nieuwe ideeën implementeren, omgaan met regelgeving, teamvorming in combinatie met groei van de organisatie, binden van de medewerkers op de juiste manier, welke taken moeten door wie uitgevoerd worden, de vraag “hoe zorg ik ervoor als ondernemer dat ik het werk doe wat ik leuk vind”, tijd en ruimte vinden en zo zijn er nog heel wat onderwerpen te noemen.

Als adviseur houd ik me bezig met zowel het financiële en fiscale deel van de organisatie, maar zeker ook met het organisatie deel en persoonlijke deel. Aandacht voor het totale plaatje kun je het noemen.

Een gesprek aangaan om te zien of we overeenkomsten hebben, ik doe het graag. Laat het me weten!

About the author