Accountancy

In het maatschappelijk verkeer is de accountant dé partij om extra waarde toe te voegen aan financiële overzichten en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Een gedegen vakopleiding, verplichte bijscholing en onderlinge kwaliteitstoetsingen zorgt voor deze meerwaarde. Daarnaast is de accountant bij wet aangewezen om verklaringen te verstrekken, die leiden tot meer zekerheid voor het maatschappelijk verkeer. Vanuit Source Advies voegen we deze waarde ook graag toe aan jouw financiële overzichten.

Ook is de accountant de vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer. Daarom wijst de wetgever of andere instanties de accountant vaak aan als partij die financiële overzichten beoordeelt en voorziet van een accountantsverklaring. Daarnaast hechten banken en andere financiële instellingen ook extra waarde  aan financiële overzichten die door een accountant zijn beoordeeld. Ook al valt dit niet onder wettelijke verplichtingen.

Als betrouwbare uitvoerende partij, waarbij wij werken volgens de regels van onze beroepsorganisatie (de NBA), kun je op Source Advies rekenen.

Neem contact op